Регистрация на посетителите

За да участвате във Форума регистрацията е задължителна.

Този сайт Ви позволява записване онлайн и изготвяне на индивидуален график на срещи с представители на учебните заведения и на предприятията, както и за участие в уебинарите.

Придобита образователна степен
Специалност, която Ви интересува
Ниво на френски:
Прикачете CV за срещите с предприятията
Upload File
Качване

Файл във формат pdf/doc/docx по-малък от 2 MБ

Приемам Френският Институт в България да използва моите лични данни в съответствие с "Политиката за поверителност" и "Политиката за бисквитки" с цел предоставяне на услугите в платформата.