Специализиран институт на франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)


СИФАМ е институт на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ), който предлага магистратури на френски и белгийски университети. За кандидати от България обучението се финансира от УАФ като заедно с това получават и стипендии. Продължителността на проучванията е 1 година. Дипломите са от университетите партньори. Срокът за кандидатстване ще е от 1 март до 31 май 2023.

Предлаганите магистратури са:

Interview Directeur ESFAM from ESFAM AUF on Vimeo.

afishe_ESFAM_2022__SMALL

Brochure 2023 WEB_small

ESFAM 02

ESFAM 03